Agenda til Generalforsamling

Tårnby, den 4 april 2016

AGENDA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK

Hermed agenda til ordinær generalforsamling i TSK tirsdag den 12 april 2016 kl 1800 i TUTTEN.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
Janus Hansen ønsker at fratræde – bestyrelsen indstiller Gabriella K. Jensen for 1 år
6. Valg ifølge lovene
Formand Bo Svensson – villig til genvalg
Brian Skibby – villig til genvalg
Sven Lauridsen – villig til genvalg
Kim Fabricius – villig til genvalg
Revisor/revisor suppleant – bestyrelsen indstiller Tove Svendsen og Dorthe Nielsen til genvalg
7. Eventuelt

PBV
Bo Svensson