Generalforsamling 19. april kl. 18.00

AGENDA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK
Tårnby, den 23 marts 2017

Hermed agenda til ordinær generalforsamling i TSK onsdag den 19 april 2017 kl. 18.00 i TUTTEN.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling  omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Kontingentfastansættelse
  5. Indkomne forslag (De skal være sendt til tsk@sporty.dk senest 8 dage før)
  6. Valg ifølge lovene

Bo Svensson ønsker at fratræde bestyrelsen. Der skal vælges en ny formand.
Hanne Mortensen ønsker at fratræde. Bestyrelsen indstiller Katja Bømler.
Gabriella Kiki Jensen– villig til genvalg
Filip Steinhauer Telen – villig til genvalg

7. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen