Generalforsamling i TSK

AGENDA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK
Tårnby, den 29. januar 2018

Hermed agenda til ordinær generalforsamling i TSK mandag den 19. februar 2018 kl. 18.00 i TUTTEN.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Kontingentfastansættelse
  5. Depositum på skøjter
  6. Ændring af regel for forudbetaling
  7. Indkomne forslag (De skal være sendt til tsk@sporty.dk senest 8 dage før)
  8. Valg ifølge lovene

Katja Bømler ønsker at fratræde. Bestyrelsen indstiller Joan Gjørup.

Kim Fabricius ønsker at fratræde.

Brian Skibby-villig til genvalg

Svend Lauridsen– villig til genvalg
7. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen