TSK´s generalforsamling

Hermed indkalder TSK til generalforsamling den 25/2 kl 18.00 i TSK´s TUT.

Se mere her

 

AGENDA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK
 

 

Tårnby, den 23. januar 2019

Hermed agenda til ordinær generalforsamling i TSK mandag den 25. februar 2019 kl. 18.00 i TUTTEN.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Kontingentfastansættelse
  5. Indkomne forslag (De skal være sendt til tsk@sporty.dk senest 8 dage før)
  6. Valg ifølge lovene

Joan Gjørup-villig til genvalg

Gabriella Kiki Jensen-villig til genvalg

Filip Steinhauer Telen– villig til genvalg

Dennis Pedersen-villig til genvalg

Christina Gudmand ønsker at fratræde. Bestyrelsen indstiller Peter Uhd Jepsen

7. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen