Information

Flyver Cup 14-16/2 2020 :

Invitation her

PPC inden den 10/1 2020

Flyver Cup 2020

 

 

Deltagerliste (version 5 – 11/2)

Tidsplan (version 5 – 14/2)

Træningsplan (version 3 – 12/2)

Resultater og startlister

Livestreame

 

Skøjtehal:
Røllikevej 1, 2770 Kastrup (Meget tæt på København lufthavn, hvor der er tog og metro til).

Træning:
TSK har træning fredag den 14/2. Der kan være begrænset af tid og musik, og der kan være officelt på isen
(forberedelse til konkurrencen).

Første lektion er fra kl. 17.15 frem til ca. kl. 21.30. Til info vil de udenlandske deltager, muligvis få de tidligste tider.

Mad:
TSK tilbyder igen fælles hyggelig jubilæums middag (Ris taffel)
fredag den 14/2 fra kl. 18.00 til ca. 20.30. Her er alle velkommen. Det
koster kun 50,- !!!

Bestilling af mad fredag inden 1/2

TSK´s TUT kan man som altid købe billigt mad, hele weekenden.

Foto:
Der bliver mulighed for at købe foto og løbers program til kun 150,-. Dette går 100% ubeskåret til TSK´s løbere.

Betaling:
Der tages kontanter eller MobilPay (TSK Mobil nr er 52491).

Ved tilmelding af konkurrencen er det pr. deltager, og betaling er samlet pr. klub.

BANK:
Danske Bank
Reg. nr. 9570 Konto nr. 0006437095
Iban nr. DK9230000006437095
Swift code: DABADKKK

Musik:
Der skulle gerne være sendt et link til alle tilmeldte klubber, til up-load af
musik til Flyver Cup 2020. Har man ikke modtaget dette – eller har problemer bedes man sende en mail til tsk@sporty.dk

Tilmelding eller spørgsmål: 
Desværre – der er kun venteliste. Rettelser/spørgsmål/afbud –
på denne mail: tsk@sporty.dk. 

Konkurrencen:

Startrække flg. bliver lagt ud onsdag aften (12/2).

Deter altid sjovt og farverigt med flag i halle. Husk derfor gerne jeres
fane/flag.

Kan man ikke lige kommet til Flyver Cup og heppe – så er der mulighed for at se livestrame

Danske regler (2019-20)

 

In English:

Flyver Cup 14-16/2 2020

Flyver Cup 2020 from the 14-16/2. This also is the 30th anniversary

Announcement to Flyver Cup 2020

PPC lates the 10/1 2020

 

List of paticipants (version 5 – 11/2)

Time schedule (version 5 – 14/2)

Trained schedule (version 3 – 11/2)

Result and starting order

Livestreame

 

Ice Rink:
Røllikevej 1 DK-2770 Kastrup (close to Copenhagen airport – Denmark).

Training:
TSK have trained on Friday the 14/2. This is of course free of charge. There may be limited time and music, and there may be official on the ice (This is because of preparation for the competition).

The first training lesson is from 17.15 to around 21.30.

Food:
The TSK offers of 14/2 frediday “anniversary” dinner from 18.00 to approx
20.30. Only 50 DKK/7 euros.

Ordering food Friday befor 1/2 2020.

TSK servers cheap food all weekend. 

Attention – no payment cards are accepted. Cash only (DKK) or mobile payment.

Photo.
It will be possible to purchase photo and the program for only 150, – DKK
(20 euro) with link. This goes 100% untouched to TSK skates.

Payment.

Attention – no payment cards are accepted. Cash only (DKK) or mobile payment in the TSK.

The registration to the competition it is per. participant, and payment is per Club.

BANK:
Danske Bank
Reg. nr. 9570 Konto nr. 0006437095
Iban nr. DK9230000006437095
Swift code: DABADKKK

Music:
There should be sent a link to all registered clubs, to up-load music to Flyver Cup 2020. If you have not received this – or have problems please send an email to tsk@sporty.dk.

Registration or questions:
Write to TSK with corrections/questions/cancellations – at this mail: tsk@sporty.dk.

Competition:
Starting order will be posted Wednesday evening (12/2).

It’s always fun and colorful with flags in ice rinck. Please remember flags

If you are not in Denmark, so see your favorites on livesrame 

Rulebook-2019-2020

Mere info/More info here 2019

Se mere om
Flyver Cup/More about Flyver Cup