Regler/krav og mærkeprøver

Her kan man læse flg. regler med mærkeprøve og konkurrence regler. Dansk Skøjte Union (DSU) har rigtig mange regler. Er man i tvivl, så kontakt evt. en TSK-træner.

 

Mærkeprøveregler:

TSK mærkeprøver:

TSK holder ca. 2-3 mærkeprøver om året. Se evt. under event

TSK ´s mærkeprøver

 

DSU´s mærkeprøver

Dette er for kommende eller K/M løbere.
Alle DSU´s mærkeprøver indeholder én elementdel og én komponentdel. Man har først et helt mærke, når begge begge mærker er bestået

Se DSU´s mærkeprøve regler for 2020/21 (gælder fra 1/9 2020) DSU mærkeprøve

Danish Skating Union Test Series - mangler den engelske.

 

Konkurrence regler:

FunSkate konkurrencer:

Til alle konkurrence, er der en masse forskellige regler. Se neden stående, og er man i tvivl, så spørg evt. nogle af TSK´s træner vedr. DSU´s regelbog fra 2018/19 !!

FunSkate regler (2020/21 udgave 14/8)  her og mere infor vedr. trinserie

OBS ! The Danish rulebook (from 2020/21)

Få inspiration vedr. elementerne her

 

DSU´s konkurrence regler (K/M):

Til alle konkurrence, er der en masse forskellige regler. Se neden stående, og er man i tvivl, så spørg evt. nogle af TSK´s træner vedr. DSU´s regelbog fra 2018/19 !!

Se DSU´s konkurrence regler (2020/21 - udgave 44/version 2) her
The Danish rulebook

Vedr. Scale of judges values & levels (fra ISU fra 11/5 2020).

Vedr. Program Components (fra ISU fra maj 2020)

ISU regler fra 11/5 2020

 

DSU´s  udtagelser for eliteløber:

Dette vedr. kun udtaget mesterskabsløbere.

DSU´s elitegrammt 2020-21

DSU´s talent og elitestrategi (august 2020) her

DSU´s udtaget hold (20/21) her

 

DSU´s ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept):

Se mere her

Se også fra DSU´s møde via YouTube.

 

DSU´s udtaget eliteløber - Private sponsorer:
DSU's Bestyrelse forhandler og godkender forbundssponsorer. Dansk Skøjte Union råder over logopladserne på det officielle Danmarks-tøj. Løberen skal til enhver tid præsentere forbundssponsorerne på bedst mulig vis og ikke handle på en måde, der kan være i strid med forbundssponsorers interesse.

Løberen kan indgå aftaler med egne sponsorer, idet disse dog altid skal godkendes af Bestyrelsen. Sponsorer og disses produkter må ikke være i modstrid med DSU's principper om ren sport, ligesom de ikke må være i modstrid med evt. sponsorer for DSU.

Personlige økonomiske sponsorater skal godkendes på samme vilkår som ovenstående. Ved sponsorater på over 150.000 kr./år tilfalder der 10% i gebyr til Dansk Skøjte Union, der øremærkes direkte til sportens udvikling.

Løberen skal overholde alle indgåede aftaler om promovering af de sponsorerede produkter og virksomheder, herunder stille op til events o. lign.

 

Se evt. mere på DSU´s hjemmeside her

Se evt. TSK´s hold og indeling her