Kontingent og betaling mm.

Priserne er pr. måned og for sæsonen 2018:

Skøjteskolen: 400,00 *

Funskate 1 + 2: 490,00 *

Mini: 490,00 *

U: 680,00*

K 3: 720,00

K 2: 980,00 (evt. tillæg pris, som M3)

K 1: 680,00

M 3: 1.020,00 (evt. tillæg pris, som M2)

M 2: 1.210,00

Voksen: 200,00 – dog kun hvis der nok tilmeldte

FreeSkate ½ årlig: 350,00 eller 30,00 pr. gang.

Passive pr. sæson: 125,00

Familiehold pr. sæson: 375,00 – eller 30,- pr. gang.

Prøvetime 30 kr. pr. gang

 

* Skøjteleje

Skøjteleje er for udvalgte hold. Der betales der betales kr. 250,00, pr. sæson. Beløbet er et “depositum”, hvor KUN 150,- kr. tilbagebetales ved aflevering af skøjterne. Dette er til vedligeholdelse (slibning, snørrebånd  og slidtage mm).

Se mere om skøjtepleje i TSK

 

Se evt. TSK´s træningsplan her

 

NYT Dankort betaling i TSK:

Alle medlemmer SKAL SELV registrere sig via dette link til kontingent 

Når man registrerer sig vil man få en konto i ”Conventus”, hvor du kan logge ind og se sit medlemskab samt betalinger osv.

Man registrer sit dankort oplysninger, hvorved man tillader Tårnby Skøjte Klub til at trække, når næste kontingent opkræves automatisk.

Ligeledes skal man i år betale skøjteleje 250,-kr. pr. barn, hvis man låner skøjter i klubben. Ved endt sæson modtager man 150,-kr. retur.

Har man ikke noget dankort – bedes man henvende til TSK´s mail, derefter finder man en løsning.

 

Se evt. mere om leje og evt. betaling/rykker mm her

OBS ! Ved rykker kommer der et rykkergebyr 100,00 pr gang.

 

Betaling til TSK:

Har man en betaling til TSK – er det på flg. konto nr. er 9570 – 6437095 (evt. oplys navn og hvilken betaling dette gælder)

TSK´s nye MobilPay er nr. 52491. Ved denne betalings måde skal der altid benyttes tekst og navn.

Men husk at vedr. kontingent skal alle medlemmer SKAL SELV registrere sig via dette link til kontingent 

 

Tillæg træning (M3/K2)

M3 og K2 holdet tilbydes ekstra trænong. Tilmeldes via mail.

Tilmelding gælder for en ½ sæson. Fra sæson-start til jul og fra jul til sæson-afslutning (husk tilmelding igen, efter jul)

 

Få gratis kontingent:
Skaf sponsorer til Tårnby Skøjte Klub. Kunne du tænke dig at få gratis kontingent og samtid støtte TSK ?

Hvis du kan skaffe sponsorer, der dækker mere end 3 gange det beløb – som kontingentet lyder på.
F.eks. betales der 3.000,00 kr. om året i kontingent, skal der skaffes sponsorer for mere en 9.000,00 kr.

Se mere om sponsorer her

 

Dansk Skøjte Union:

Alle medlemmer, som er er under DSU skal betale kontingent til DSU, på 220,00 pr. løber om året. Ud fra alt støtte via sponsorer mm, betaler TSK dette medlemskab i DSU.

Er man K/M løber, skal man også betale DSU licens (Dette skal man selv melde sig som K/M løber – se nedenstående):

DSU´s løber licens koster 500,00 kr, som kun er for K/M løber, som stiller op til DSU konkurrencer.
Dette kan købes via DSU´s hjemmeside her. Licens nr.  bedes i oplyse til via  tilmelding af konkurrencer (Filip) gerne h.m. Dette skal man ved den første DSU konkurrence man deltager i, ellers modtager man ikke nogen TSK støtte, eller bliver tilmeldt via TSK.

 

TSK´s konkurrence og event gebyr:

TSK betaler udvalgte konkurrence gebyr og tilskud til nogle event. Dette beløb betaler TSK for alle løbere, så længe at TSK har det økonomiske overskud til at betale gebyret.

Ved afbud skal TSK have en lægeerklæring, som du selv skal betale. Hvis denne ikke modtages inden konkurrencen/event, skal du selv betale det fulde tilmeldingsgebyr.

 

Nyt program:

Ved nyt program er det TSK´s træner som laver det i TSK´s egen skøjtetid. Dette koster ikke ekstra (med mindre at man ikke kan vente, og får det lavet privat). Der bliver lavet nyt program ca. hvert 2. år iflg. aftale med træneren. Det er TSK´s træner der vælger “rækkefølgen” af hvem der skal have lavet programmet først.

Vigtigt ! – Man har pligt til at oplyse om evt. ferie/afbud (også til konkurrencer), hvis man er kommet på denne liste (da det skal gå op i en højre enhed, og andre venter).

Modtager man f.eks. et FunSkate/konkurrence/mesterskabs program, skal man som min. deltage i en konkurrence pr. sæson. Dette er  meget tidskrævende og koster mange TSK-resurser (pga. der skal finde musik, klippe musik, koreografer programmet, øve det mm).

TSK støtter med 50 % for program musikken.

 

Udmelding af TSK:

Dette skal altid ske skriftligt til TSK, derefter modtage man en bekræftelse.

Dette gælder også klubskifte, efter som klubben skal f.eks. give besked til DSU. Dette kan kun ske fra sæson afslutning – frem til den 15/9.  Se evt. K3.07 

Skifter man klub efter denne dato (15/9), vil man frem til næste sæson stille op fra TSK (Dette er en DSU regel).