Kontingent

Priserne er pr. måned og for sæsonen 2018:

Skøjteskolen: 400,00 *

Funskate 1 + 2: 490,00 *

Mini: 490,00 *

U: 680,00*

K 3: 720,00

K 2: 980,00 (evt. tillæg)

K 1: 680,00

M 3: 1.020,00 (evt. tillæg)

M 2: 1.210,00

FreeSkate ½ årlig: 350,00 eller 25,00 pr. gang.

Passive pr. sæson: 125,00

Familiehold pr. sæson: 375,00

Voksen hold 25,00 pr gang.

Se evt. TSK´s træningsplan her

* = Dette er incl. skøjteleje for en sæson.

Dog betales der et depositum på kr. 250,00 som tilbagebetales ved sæsonafslutning.

OBS ! Ved rykker kommer der et rykergebyr 100,00 pr gang.

 

Sommer off ice – se mere her

 

Få gratis kontingent:
Skaf sponsorer til Tårnby Skøjte Klub. Kunne du tænke dig at få gratis kontingent og samtid støtte TSK ?

Hvis du kan skaffe sponsorer, der dækker mere end 3 gange det beløb – som kontingentet lyder på.
F.eks. betales der 3.000,00 kr. om året i kontingent, skal der skaffes sponsorer for mere en 9.000,00 kr.

Se mere om sponsorer her

Dansk Skøjte Union:

Alle medlemmer, som er er under DSU skal betale kontingent til DSU, på 200,00 pr. løber om året. Ud fra alt støtte via sponsorer mm, betaler TSK dette medlemskab i DSU.

Er man K/M løber, skal man også betale DSU licens (Dette skal man selv melde sig som K/M løber – se nedenstående):

DSU´s løber licens koster 500,00 kr, som kun er for K/M løber, som stiller op til DSU konkurrencer.
Dette kan købes via DSU´s hjemmeside her. Licens nr.  bedes i oplyse til via  tilmelding af konkurrencer (Filip) gerne h.m. Dette skal man ved den første DSU konkurrence man deltager i, ellers modtager man ikke nogen TSK støtte, eller bliver tilmeldt via TSK.

TSK´s konkurrence og event gebyr:

TSK betaler udvalgte konkurrence gebyr og tilskud til nogle event. Dette beløb betaler TSK for alle løbere, så længe at TSK har det økonomiske overskud til at betale gebyret.

Ved afbud skal TSK have en lægeerklæring, som du selv skal betale. Hvis denne ikke modtages inden konkurrencen/event, skal du selv betale det fulde tilmeldingsgebyr.

Nyt program:

Ved nyt program er det TSK´s træner som laver det i TSK´s egen skøjtetid. Dette koster ikke ekstra (med mindre at man ikke kan vente, og får det lavet privat). Der bliver lavet nyt program ca. hvert 2. år iflg. aftale med træneren. Det er TSK´s træner der vælger “rækkefølgen” af hvem der skal have lavet programmet først.

Vigtigt ! – Man har pligt til at oplyse om evt. ferie/afbud (også til konkurrencer), hvis man er kommet på denne liste (da det skal gå op i en højre enhed, og andre venter).

Modtager man f.eks. et FunSkate/konkurrence/mesterskabs program, skal man som min. deltage i en konkurrence pr. sæson. Dette er  meget tidskrævende og koster mange TSK-resurser (pga. der skal finde musik, klippe musik, koreografer programmet, øve det mm).

TSK støtter med 50 % for program musikken.

Betaling til TSK:

Har man en betaling til TSK – er det på flg. konto nr. er 9570 – 6437095 (evt. oplys navn og hvilken betaling dette gælder)

TSK´s nye MobilPay er nr. 52491. Ved denne betalings måde skal der benyttes tekst og navn