Nyt medlem

Indmeldelses- og skøjteleje betingelser.

Vil du gerne starte med at løbe på skøjter, skal du henvende dig til klubben. Sådan gør du – Kom ned i klubben, hvor der er mulighed for en  prøvetime om lørdagen. Alle er velkommen.

Evt. til opslag om TSK

 

Lejevilkår for skøjter:

Skøjterne opbevares igennem sæsonen af lejeren.

Lejeren er ansvarlig for almindelig vedligeholdelse af skøjten, såsom udskiftning af snørebånd samt nødvendig slibning af klinger.

Slibning af klinger må kun foretages af Tårnby Skøjte Klub, slibning af klubskøjter er gratis, og snørebånd kan afhentes hos sliberen.

Klingebeskytter skal altid bruges udenfor isen. Dog må skøjtebeskyttere ikke sidde på klingen efter endt brug, da klingen vil ruste (klingen skal ligeledes tørres af efter brug for at forhindre rustdannelse).

Ved beskadigelse, misfarvning, rust eller anden misligholdelse af skøjterne ud over almindelig slidtage, vil lejeren holdes ansvarlig for reparation eller nyanskaffelse.

Skøjterne skal afleveres senest ved sæsonens sidste dag til den ansvarlige i skøjterummet (ved bortkomst af skøjter vil lejeren gøres ansvarlig for nyanskaffelse).

Ved udmeldelse af klubben, skal skøjterne straks afleveres.

 

Betaling af kontingent, skøjteleje og andet:

Efter registrering fremsendes/uddeles indbetalingskort, der fortæller, hvad der skal betales indenfor 8 dage.

Alle hold, undtaget skøjteskolen, betaler kontingent, som opkræves for 2 måneder forud 15/8, 1/10, 1/12, og 1/2

Skøjteskolen betaler ved opstart for september + depositum af skøjter herefter 1/10, 1/12, og 1/2

 Se vedr. kontigent

 

Restance (kontingent, depositum og andet):

I tilfælde af restance til Tårnby Skøjte Klub, såsom kontingent eller skøjteleje/depositum, deltagergebyr m.m. fremsendes en rykker, her pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 med krav om betaling indenfor 8 dage.

I tilfælde af forsat restance vil medlemmet ikke kunne modtage træning, før restancen er indfriet.

Ydermere, vil der blive fremsendt en anden rykker pålagt et rykkergebyr på kr. 200,00 med krav om betaling indenfor 8 dage.

Udestår restance stadig efter ovenstående 8 dages tidsfrist (2 rykker) vil beløbet uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso, hvor inkassoomkostninger pålægges medlemmet ( under 18 år medlemmets forældre).