GENERALFORSAMLING I TSK

AGENDA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK

Tårnby, den 17. februar 2020

Hermed agenda til ordinær generalforsamling i TSK tirsdag den 10. marts 2020 kl. 18.00 i TUTTEN.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Kontingentfastansættelse

5. Indkomne forslag (De skal være sendt til tsk@sporty.dk senest 8 dage før)

6. Valg ifølge lovene

Brian Skibby – villig til genvalg

Allan Raahauge – villig til genvalg

Sven Laurtisen –  villig til genvalg

Mia Christensen – villig til genvalg

Gabriella Kiki Jensen ønsker at fratræde.

Bestyrelsen ønsker ikke at indstiller nogen, da der skal lidt ro på og det kræver meget at få en ny i bestyrelsen.

7. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen