Referat af generalforsamlingen d. 19. april

 1. april 2017

 

 

REFERAT af

 

Ordinær generalforsamling, Onsdag, den 19.april 2017 kl. 18.00

Tårnby Skøjteklub, Røllikevej 1, 2770 Kastrup

 

 

Med følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab og budget
 • Kontingentfastansættelse
 • Indkomne forslag
 • Valg ifølge lovene

 

Bo Svensson ønsker at fratræde bestyrelsen. Der skal vælges en ny formand.

Hanne Mortensen ønsker at fratræde. Bestyrelsen indstiller Katja Bømler.

Gabriella Kiki Jensen– villig til genvalg

Filip Steinhauer Telen – villig til genvalg

 1. Eventuelt

 

Referat

 

Valg af dirigent og referent

Næstformand Brian Skibby bød velkommen til aftens generalforsamling

 

Som dirigent blev Kim Fabricius fra bestyrelsen valgt, og som referent blev Gabriella Kiki Jensen valgt ligeledes fra bestyrelsen valgt.

 

Kim konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

 

Bestyrelsens beretning

 

Brian Skibby fortalte om sæsonens mange aktiviteter, konkurrencer og skøjte-camps.

Derudover blev det informeret af TSK har investeret i et stort antal nye skøjter for at give klubbens løbere de bedste forudsætninger for at blive dygtige skøjteløbere.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Regnskab og budget

Hanne Mortensen gennemgik årsregnskabet og viste årets resultater og budget for næste sæson.

Derudover takkede Hanne TSK for den tillid klubben har vist hende som kasserer i mere end 20 år.

 

Hanne anbefalede, at kontingentet for sæsonen 2017-2018 ikke burde hæves, og derved forblive på samme beløb som for sæsonen 2017-2018. Dog med forbehold om ekstra træninger på is eller off-ice kan have en effekt på kontingentet.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Der kom følgende kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte:

 • Burde trænerne forsikres. Bestyrelsens vil vurdere om hvorvidt om Michael skal forsikres.
 • Forslag om hvorvidt TSK skal samarbejde med Ørestad Skøjtehal i stedet for RSIK til næste års forsommerkursus.
 • Forslag til at sætte ”Tut” priser op under konkurrencer
 • Forslag til at halvere skøjteudlåns depositum ved sæson afslutningen

 

 

Indkomne forslag

Sali og Boris Rasmussen havde stillet forslag om mere træning til M3 løbere. Bestyrelsen informerede, at de i samarbejde med Michael altid vil bestræbe sig for at tilbyde alle løbere mere istid, men at kommunens deling af istid mellem ishockey, kunstskøjtning og offentligt løb har betydning på antallet af træningspas. Derudover blev det yderligere påpeget, at forslaget realt hørte til under eventuelt, da istid ikke kan stemmes om, hvilket et forslag skal kunne.

 

 

Valg ifølge lovene

Brian Skibby blev valgt som ny formand

Gabriella Kiki Jensen blev genvalgt

Filip Steinhauer Telen blev genvalgt

 

Som nye medlemmer blev følgende valgt:

Katja Bømler som ny kasserer

Mia Christensen

Dennis Pedersen

Allan Raahauge

 

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand: Brian Skibby

Kasserer: Katja Bømler

Næstformand: Sven Lauridsen

Kim Fabricius

Gabriella Kiki Jensen

Filip Steinhauer Telen

Mia Christensen

Dennis Pedersen

Allan Raahauge

 

Eventuelt

 • Ønske om mere is-tid til M3 løberne
 • Mere off-ice
 • Bedre organisering af FunSkate konkurrencer(træner situation, TSK fane/klub bamse, mere træning af elementer)
 • Drejebog til Tutten, konkurrencer, træningssamlinger, onsdagsmad osv.
 • Revidering af interne mærkeprøver
 • Bedre planlægning af FunSkate træningssamling