Generalforsamling 12. april

Tårnby, den 12. marts 2016 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i TSK tirsdag den 12. april 2016 kl 18.00 i TUTTEN. Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Kontingentfastsættelse 5. Indkomne forslag 6. Valg ifølge Continue reading