Information

Flyver Cup 9-10/2 2019:

For TSK´s medlemmer

Skøjtehal:
Røllikevej 1, 2770 Kastrup (Meget tæt på København lufthavn, hvor der er tog og metro til).

Træning:
TSK har træning fredag den 8/2, og ønsker man dette skal man tilmelde sig på TSK´s mail (tsk@sporty.dk). OBS kun få pladser tilbage.
Der kan være begrænset af tid og musik, og der kan være officelt på isen (forberedelse til konkurrencen). Se træningsplan for fredag den 8/2 her (fra den 7/2)

Mad:
TSK tilbyder igen fælles hyggelig aftensmad (Ris taffel) fredag aften fra kl. 18.00 til ca. 20.30. Her er alle velkommen. Det koster kun 45,- !!! Tilmelding inden den 5/2.

I TSK´s TUT kan man som altid købe billigt mad, hele weekenden – se TSK´s menu

Foto:
Der bliver mulighed for at købe foto og løbers program til kun 150,- (incl. USB stik). Dette går 100% ubeskåret til TSK´s løbere.

Betaling:
Der tages kontanter eller MobilPay (TSK Mobil nr er 52491).

Ved tilmelding af konkurrencen er det pr. deltager, og betaling er samlet pr. klub.

BANK: Danske Bank
Reg. nr. 9570 Konto nr. 0006437095
Iban nr. DK9230000006437095
Swift code: DABADKKK

Musik:
Der skulle gerne være sendt et link til alle tilmeldte klubber, til up-load af musik til Flyver Cup 2019. Har man ikke modtaget dette – eller har problemer bedes man sende en mail til tsk@sporty.dk

Hotel:
TSK har indgået et samarbejde med Zleep Hotel Copenhagen Air
Zleep Hotel Copenhagen Airport giver en godt pris på overnatinger. Dettet gælder fra den 8.02.19 – 10.02.19. Fri afbestilling frem til kl. 14.00 samme dag. Ønsker man gruppe bestillling skal det være min. 10 værelser. Samlet gruppeliste med navne og samlet betaling 14 dage inden ankomst. Dette skal aftales, og kontakt hotellet direkte.
Priserne er pr. nat og i danske kroner:
Enkeltværelse 549,-
Dobbelt/Twin værelse 649,-
Triple værelse 749,-
Quad værelse 849,-
Morgenmad 99,- person/dag

Brug rabatkode  “PROFLY”

Tilmelding eller spørgsmål:
Tilmeldingen var inden den 11/1 2019
Evt. skriv til TSK efter denne dato  eller med rettelser/spørgsmål/afbud – på denne mail: tsk@sporty.dk. 

Konkurrencen:

Start række flg. bliver lagt ud onsdag aften (7/2).

Det er altid sjovt og farverigt med flag i halle. Husk derfor gerne jeres fane/flag.

Kan man ikke lige kommet til Flyver Cup og heppe – så er der mulighed for at se livestrame

Resultater og start rækkeflg. (fra onsdag)

Foreløbig tidsplan (version 4) 7/2 2019

Deltagerliste (version 5) 6/2 2019

Invitation her

Tilmelding her

PPC

Danske regler (DSU 2018/19)

 

In English:

Flyver Cup 9-10/2 2019:

Ice Rink:
Røllikevej 1
DK-2770 Kastrup (close to Copenhagen airport – Denmark).

Training:
TSK have trained on Friday the 8/2, and if you wish this, you must sign up for the TSK’s mail (tsk@sporty.dk).  This is of course free of charge. There may be limited time and music, and there may be official on the ice (This is because of preparation for the competition). Se the training schedule here (new from the 7/2)

Food:
The TSK offers of “joint the dinner” frediday dinner from kl. 18.00 to approx. 20.30. (Only 45 DDK/6 euro). Dinner Friday 8/2-19 before 5/2-2019.
TSK servers cheap food all weekend (DKK) – see TSK’s menu

Photo.
It will be possible to purchase photo and the program for only 150, – DKK (20 euro) with incl. USB . This goes 100% untouched to TSK skates.

Payment.
Cash or MobilPay is taken in the TSK
The registration to the competition it is per. participant, and payment is per Club.

BANK: Danske Bank
Reg. nr. 9570 Konto nr. 0006437095
Iban nr. DK9230000006437095
Swift code: DABADKKK

Music:
There should be sent a link to all registered clubs, to up-load music to Flyver Cup 2019. If you have not received this – or have problems please send an email to tsk@sporty.dk.

Hotel:
TSK has entered into a collaboration with Zleep Hotel Copenhagen Air
Zleep Hotel Copenhagen Airport offers a good price on accommodation. The data is valid from 8.02.19 – 10.02.19. Free cancellation before 2PM. If you wish a group bookings it must be min. 10 rooms. Total group list with names and total payment 14 days prior to arrival. This must be agreed, and contact the hotel durect.
Prices are per. night and in Danish kroner:
Single room 549,-
Double/Twin Room 649,-
Triple room 749,-
Quad room 849,-
Breakfast 99,- person/day

Use discount code “PROFLY”

Registration or questions:
The registration was before 11/1 2019
Please with after this date to TSK with corrections/questions/cancellations – at this mail: tsk@sporty.dk.

Competition:
Starting order will be posted Wednesday evening (7/2).

It’s always fun and colorful with flags in ice rinck. Please remember flags

If you are not in Denmark, so see your favorites on livesrame 

Results and starting order (from Wednesday night )

Provisional time scedule (version 4, 7/2-2019)

List of particopants (version 5, 6/2-2019)

Announcement

For registration here

PPC

Rulebook shingle skating (DSU 2018/19)

 

 

Mere info/More info here 2018

Se mere om Flyver Cup/More about Flyver Cup