Off ice i TSK

Kære TSK’ere!

Tingene udvikler sig hurtigt! Fra på mandag må vi igen starte på udendørs aktiviteter i klubben med maksimalt 25 deltagere, og det er vi meget glade for! Derfor ændrer vi lidt i planerne for off-ice træning. I stedet for den fælles online off-ice træning i DSU-regi, som vi skrev om for kort tid siden, vil vi meget hellere starte vores off-ice træning med fysisk fremmøde ved skøjtehallen. Det bliver herligt at komme i gang igen!

Tidsplanen er ikke på plads endnu, men det bliver træning på alderspassende hold, inddelt efter kunnen og udholdenhed:

Skøjteskole: 2 gange ugentligt (pris: 150 kr/måned)

Mini + K-aspirant: 3 gange ugentligt (pris: 200 kr/måned)

Funskate + Freeskate: 3 gange ugentligt (pris: 200 kr/måned)

K2 (cubs – debs) + K1: 3 gange ugentligt (pris: 200 kr/måned)

K2 (novice – senior) + K3: 4 gange ugentligt (pris: 250 kr/måned)

M: 4 gange ugentligt (pris: 250 kr/måned)

Det bliver vores fantastiske træner Nanna, som er ansvarlig for træningen. Alt efter antal deltagere, kalder vi ekstra trænerkræfter ind efter behov. Det er muligt, at nogle af holdene kommer til at træne på samme tid, hvis det passer med hensyn til gruppestørrelser og sammensætning.

Træningen kommer til at ligge om eftermiddagen efter skoletid og inden det bliver mørkt – det er jo udendørs. Vi tager også weekenden i brug, i første omgang lørdag. Den endelige plan bliver lavet, når tilmelding er overstået (søndag d. 28. februar). Vi håber at kunne starte op allerede mandag d. 1. marts.

Derfor: Vi skal være dynamiske, så tilmeld jer gerne med det samme på følgende link:

https://forms.gle/ojtHmzP6imgQ1f7g7

Tilmeldingsfrist: senest lørdag d. 27. februar. Aller aller senest søndag morgen inden kl 10.

Priserne er angivet ud for hver gruppe ovenfor. Det er fast pris, men man kan aftale med træneren, at man ikke deltager alle gange i ugen, hvis man ikke har tid. Priserne er sat efter omtrentligt forventet antal deltagere, og dækker kun de direkte omkostninger til trænerlønninger og materiel til sikker afvikling af træningen. Opkrævning følger månedsvis, når vi er kommet i gang. Vi fortsætter med off-ice træningen til vi må komme på isen igen, eller til sommerferien.

Som altid, vil vi sørge for corona-passende træning med god afstand, mulighed for afspritning. Naturligvis skal man blive hjemme ved symptomer på sygdom.

Mange hilsener,
TSK Bestyrelsen.