Hvem Er Vi

Velkommen i klubben, ønsker TSK’s bestyrelse

Tårnby Skøjte Klub af 1985 (TSK) er stiftet 10. maj 1985 til gavn og glæde for alle, som har lyst til at løbe på skøjter, og med et ønske om at lære så mange som muligt kunsten at løbe på skøjter – både børn, unge og voksne.

Skøjtesæsonen i Danmark er af gode grunde begrænset til vinterhalvåret fra ca. 1. september til 1. april. Det har i en årrække været praksis, at øvede skøjteløbere tilbydes mulighed for forsommer træning, som strækker sig i 4 uger (som regel uge 17-20). Denne træning foregår for egen betaling, da vi i Tårnby Skøjte Klub kun har is til omkring april.

Til jul opfører hvert hold i klubben et flot julenummer, hvor de viser, hvad de har lært i løbet af den første del af sæsonen.

Ved sæsonafslutningen afholder vi et stort afslutningsshow med et særligt tema, som skifter fra år til år. Til denne afslutning laves der specielle kostumer, og her håber vi på hjælp fra jer forældre i klubben.

Udstyr

Ved indmeldelse i skøjteklubben, stiller klubben skøjter til rådighed for medlemmerne mod en mindre skøjteleje. Vedligeholdelse af skøjter er meget vigtigt og en god skik at lære børnene fra starten. Skøjtebeskyttere (som man selv skal købe efter indmeldelsen) skal sidde på klingerne, når løberen bevæger sig uden for skøjtebanen.
Når træningen er overstået og skøjterne er pakket ned i tasken, må skøjtebeskytterne IKKE sidde på skøjterne. En rigtig god ide er også at vaske skøjtebeskytterne en gang imellem i sæbevand og lade dem tørre med bunden i vejret.
Efter hver skøjtetræning skal klingerne tørres omhyggeligt med en god klud eller vaskeskind. Pas på, at klingerne ikke ligger oven i hinanden, der da i så fald vil være risiko for at slå hakker i klingerne.
Ved sæson start er samtlige skøjter nyslebne. Behovet for slibning vil nok være begrænset i starten, men er du i tvivl – så spørg.

Påklædning

Det vigtigste for skøjteløberens velbefindende på isen er tøj, som han/hun kan røre sig i. Samtidig må tøjet godt være lunt, da det nok er begrænset, hvor hurtigt børnene bevæger sig i starten af deres skøjtedebut.
Tæt siddende lag på lag tøj f.eks. varme gamacher, en varm trøje og mindst to par vanter – er godt basis tøj til at begynde med. Flyverdragter er derimod uegnet til formålet.

Sæsonen hos TSK

Sæsonen starter i august/september og slutter sidst i marts eller først i april.
Der holdes ikke pause i efterårs- eller vinterferien, dog holder Skøjteskolen juleferie.

TSK har mange forskellige hold, så vi kan også finde et hold, der passer dig.
Skøjteskolen starter i september og træner hver onsdag og lørdag, såfremt andet ikke er meddelt. I skøjteskolen er løberne delt ind efter alder og kunnen. To gange om året afholdes interne mærkeprøver (en onsdag i november og en i februar). Efter godkendt test/prøve, er der familiehygge i klublokalet og uddeling af mærker. Mærkeprøven afholdes i den normale træningstime.

For at fastholde børnenes koncentration er der adgang forbudt i hallen. Til gengæld ønsker vi jer velkommen i hallen hver den første onsdag i måneden.
Husk! ”Tutten” i klublokalet er åben for salg af kaffe, the m.v. hver onsdag fra kl. 17-19.30, hvor vi bestræber os på, at der er mulighed for at købe aftensmad til en meget rimelig pris. Lørdag er Tutten normalt åben fra kl. 11-15.  

Aktiviteter

I forbindelse med selve skøjteløbet er der på konkurrence -og mesterskabsholdene krav om opvarmning før skøjteløbet og generel konditræning.
Det er meget vigtigt for skøjteløberne på disse hold at varme op før skøjteløbet, ligesom det efter træning er vigtigt at strække godt ud. Konditræningen foregår i selve skøjtehallen eller på de grønne arealer omkring hallen.