Ordinær generalforsamling i TSK

Ingen tilgængelig beskrivelse.

AGENDA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TSK

Tårnby, den 20. februar 2021

Hermed agenda til ordinær generalforsamling i TSK onsdag den 31. marts 2021 kl. 18.00 i tutten. Hvis det ikke er muligt at afholde fysisk, vil det blive via Teams.

For at vide hvem der skal have tilsendt en link til Teams, eller for at vide hvor mange der vil deltage, så vi ikke overskrider et evt. forsamlingsforbud, skal I tilmelde jer på dette link

Hvis det bliver via Teams, så får i der tilmelder jer et link til mødet, via den mail adresse i opgiver ved tilmeldelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Kontingentfastansættelse

5. Indkomne forslag (De skal være sendt til tsk@sporty.dk senest 14 dage før)

6.Valg ifølge lovene

Flg. er til valg:

Joan Gjørup – villig til genvalg

Dennis Pedersen – villig til genvalg

Filip Steinhauer Telen – villig til genvalg

Peter Uhd Jepsen – villig til genvalg

Daniel Linderod Jørgensen – villig til genvalg

Bestyrelsen ønsker at vælge Louise Mejer, til den manglende post i bestyrelsen.

Michael Bømler – villig til genvalg som revisor.

7. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen