Klubnyheder

Generalforsamling i TSK 2023

8. marts 2023, 21.45


Kære alle TSK'ere.


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i TSK onsdag den 29. marts 2023 kl. 17.15 i tutten.


Den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab og budget 

4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen ønsker at fastholde det kontingent vi har haft i sæsonen 22/23.

5. Indkomne forslag (De skal være sendt til [email protected] senest 14 dage før) 

6. Valg ifølge lovene 

7. Eventuelt


Evt. yderligere detaljeret dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klublokalet eller sociale medier


Mvh. Bestyrelsen